Welcome To Eazy English ( easy )

เรียนภาษาอังกฤษที่ภูเก็ต ก็เก่งได้เท่ากับไปเมืองนอก

Welcome To Eazy English ( easy )

เตรียมความพร้อมด้านภาษา พัฒนาสู่ AEC ปี 58

Welcome To Eazy English ( easy )

ซัมเมอร์แคมป์ ฮาเฮ ริมทะเลที่ภูเก็ตEASY ENGLISH SUMMER CAMP ซัมเมอร์แคมป์ฮาเฮ ค่ายภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ไม่ต้องไปถึงเมืองนอก ก็พูดภาษาอังกฤษได้

สร้างความมั่นใจในตัวเองในการใช้ภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น ทัศนะศึกษา พบปะพูดคุยกับอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาตลอดระยะเวลาในการเข้าแคมป์ ถ้ามีปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าพูด กลัวการเจอชาวต่างชาติ อีสซี่ อิงลิช ซัมเมอร์ แคมป์ ช่วยได้ สนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา กลุ่มขนาดเล็กหรือใหญ่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย เช่น ไปเป็นยุวมัคคุเทศก์ พานักท่องเทียวชมเมือง ไปเที่ยวสวนสนุก และกิจกรรมอื่นๆ นอกสถานที่กับครูพี่เลี้ยงชาวต่างชาติ

การจัดค่ายภาษาอังกฤษขึ้นนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ทัศนคติความไม่ชอบภาษาอังกฤษ วิตกกังวล กลัวการใช้ภาษาและกลัวชาวต่างชาติ ภายในแคมป์จะมีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอันหลากหลายทั้งในและนอกสถานที่เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทางสถาบันของเรา มีผู้เข้าร่วมแคมป์แล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงจากเคยกลัวชาวต่างชาติจนสามารถไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้ โดยที่ไม่ต้องไปเรียนที่ต่างประเทศเลยก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เพราะบรรยากาศภายในแคมป์จะมีแต่การพูดสนทนาภาษาอังกฤษเท่านั้น เพื่อให้ได้รับทักษะทั้งหมดอย่างดีและราคาของแคมป์ในประเทศก็ไม่แพงอย่างที่หลายคนกลัว เพราะภูเก็ตถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับโลก มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายหลายภาษา เราจึงมั่นใจได้ว่า ไม่จำเป็นต้องไปเรียนถึงต่างประเทศก็สามารถเข้าใจและสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง เพราะการเข้าแคมป์ของเราจะไม่มีเพียงแค่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น เน้นกิจกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป ฝึกพูดและสนทนาเป็นภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาอยู่ในแคมป์

ซัมเมอร์แคมป์นี้ สามารถเข้าได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ไม่จำกัดความรู้และวัย ปัจจุบัน แคมป์ภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมกันมาก เพราะภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการสื่อสารในปัจจุบัน และกิจกรรมภายในแคมป์ก็เป็นกิจกรรมที่สามารถถ่ายทอดและให้การเรียนรู้แก่เด็กหรือผู้ใหญ่ได้อย่างน่าสนใจทีเดียวEasy English ของเราให้ความสำคัญกับภาษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เพราะภาษานั้นเป็นกุญแจที่จะนำเราไปสู่ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะยุคของโลกไร้พรมแดน ทางด้านเทคโนโลยีและข่าวสาร ความรู้ที่เป็นเอกสารภาษาไทยนั้นคงจะไม่พอในการศึกษาหาความรู้ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน ท่านจะได้ทั้งความรู้ภาษาอังกฤษ และ ประสพการณ์จากการเข้าแคมป์ของเราเพื่อมุมมองและวิสันทัศน์ที่ดีกว่าอย่างแน่นอน

บริการอื่นๆ

อนุบาล ประถม มัธยมปลาย ป.ตรี ผู้ใหญ่ 
สำหรับองค์กร ตามสถานประกอบการ เป็นวิทยากร อบรมภาษาเบื้อต้น  
เตรียมพร้อมก่อนไปเมืองนอก เสริมสร้างความั่นใจ 
เข้าใจและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ก่อนไปโรงเรียน 
ปูพื้นฐานให้แน่น ก่อนเข้ามหาลัย 
สร้างความั่นใจเมื่อท่านสามารถสื่อสารได้โดยตรง กับ ลูกค้า 
อิงลิช ซัมเมอร์แค้มป์ กับอาจารย์เจ้าของภาษา