ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ และ โอกาส

waitress academy
มารตฐานสูงขึ้นเมื่อภาษาอังกฤษของท่านแข็งแกร่ง
Eazy English มีตำแหน่งงานไว้สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะภาษาได้มารตฐานเพื่อป้อนสู่ทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเทียว ไม่ว่าจะเป็นงานบริการต่าง งานโรงแรม ร้านอาหาร นวด-สปา เสริมความงาม แม่บ้าน ดูแลผู้สูงวัย แนนนี่ หรือ ครูอาจาร์ยที่ต้องการเสริมทักษะในด้านนี้ให้ดียิ่งๆขึ้น หากท่านพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับโอกาสที่ทีรายได้ดีกว่า มีสวัสดิการ และความมั่นคงในวิชาชีพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบัน Eazy English


Well trained personnel available

besides teaching English we also recommend and provide quality employee that have past our English communication level, no more language barrier for both parties whether you look for a qaulity house keeper or a parttime babysitter as well as home maintenance upon request.
Inquiry