Welcome To Eazy English ( easy )

เรียนภาษาอังกฤษที่ภูเก็ต ก็เก่งได้เท่ากับไปเมืองนอก

Welcome To Eazy English ( easy )

เตรียมความพร้อมด้านภาษา พัฒนาสู่ AEC ปี 58

Welcome To Eazy English ( easy )

ซัมเมอร์แคมป์ ฮาเฮ ภูหินร่องกล้าบริการ แปลเอกสาร บทความ หนังสือสัญญา ข้อสอบ งานทั่วไป

ศูนย์แปลภาษา และ แปลเอกสาร แหล่งรวมนัก แปลเอกสาร มืออาชีพเปี่ยม ประสบการณ์จาก หลายสาขา เราคือผู้รับจ้างแปลเอกสารตัวจริง เสียงจริง พิสูจน์ความแตกต่างวันนี้! ศูนย์การแปลของเรา รับแปลเอกสาร และ รับรองเอกสาร สำคัญ ทุกประเภท ทุกภาษา บริการ รับแปลเอกสาร ครอบคลุม บริษัท องค์กรขนาดใหญ่ เล็ก บุคคลธรรมดา และนักเรียน นักศึกษา แปลเอกสารราชการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เรามีทีมที่แข็งแกร่งเป็นของตนเอง รองรับความต้องการ ของท่านได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร มีงานแปลเอกสารมากน้อยเพียงใด ติดต่อเราได้ เรายินดีให้คำปรึกษา

ศูนย์แปลเอกสาร Eazy English เน้นรับแปลเอกสาร ด้วย คุณภาพและบริการ รับแปลเอกสาร และบริการด้านภาษาอื่นๆ ครบวงจร แปลสัญญา - แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ จัดหาล่าม -- บริการจัดหาล่ามภาษาหลักๆ ล่ามแปลสด ล่ามงานสัมมนา ล่ามรับรองแขกต่างชาติ ล่ามนำเที่ยว บริการเขียน Resume -- บริการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) รับเขียน resume, เขียน essay หรือ statement of purpose สำหรับสมัครงาน เรียนต่อ รวมถึงจดหมายประเภทอื่นๆ ทุกประเภท

รับเขียนบทความ SEO แปลงานวิจัย - แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าวต่างประเทศ บทความวิชาการ Journal จากต่างประเทศ ทุกภาษา แปลจดหมาย - แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ หาคู่ต่างชาติ ให้คำปรึกษาการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และแปลเอกสารอื่นๆ ราคาตามเนื้องาน

บริการอื่นๆ

สำหรับองค์กร ตามสถานประกอบการ เป็นวิทยากร อบรมภาษาเบื้อต้น  
เตรียมพร้อมก่อนไปเมืองนอก เสริมสร้างความั่นใจ 
เข้าใจและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ก่อนไปโรงเรียน 
ปูพื้นฐานให้แน่น ก่อนเข้ามหาลัย 
สร้างความั่นใจเมื่อท่านสามารถสื่อสารได้โดยตรง กับ ลูกค้า 
อิงลิช ซัมเมอร์แค้มป์ กับอาจารย์เจ้าของภาษา