เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว


Private Course
คอร์สการเรียนภาษาแบบตัวต่อตัว เป็นหลักสูตรการเรียนเดี่ยว หรือเรียนกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาไปใช้งานเร่งด่วน หรือ ต้องการเน้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้งานได้ทันที โดยการเรียนภาษาแบบส่วนตัว สามารถเลือกเนื้อหาวิชาตามจุดประสงค์ของผู้เรียน อาทิเช่น เลือกจากหลักสูตรกลุ่มที่เปิดสอน ตามตารางเรียนแบบกลุ่ม เช่น General Conversation, Grammar, Business English, Writing, TOEFL, IELTS, TOEIC.

หลักสูตรเฉพาะทาง (Special Purpose Course)

- หลักสูตรเตรียมสอบ SAT, GRE, GMAT, CU-TEP

- ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมเรียนต่อหรือทำงานในต่างประเทศ (Get Ready course)

- ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสัมภาษณ์งาน (English for Job Interview)

- ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (Effective Presentation in English)

- ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง (Effective Negotiation in English)

- ภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท์ (Effective Telephoning in English)

- ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม (Effective Meetings in English)

- หลักสูตรการเขียนเชิงธุรกิจ (Business English Writing)

- หลักสูตรการเขียนอีเมล์ (Email English Writing)

- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้า (English for Customer Care)

- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (English for Sales)

- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานการตลาด (English for Marketing)

- ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร (English for Catering Industry)

- ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (English for Technical or Industrial Sector)


สอนโดย อาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เน้นการสนทนาเพื่อนำไปใ้ช้ได้จริง